AMERYKAŃSKIE STANOWISKO

Black Android Smartphone

W rozważaniach autorów amerykańskich nad za­gadnieniem współistnienia dominuje od samego po­czątku element konieczności współistnienia wobec braku amerykańskiej przewagi nad przeciwnikiem oraz niebezpieczeństwa związanego z wojenną pró­bą sił w wieku atomowym. Przykładem są poglądy prof. D. F. Fleminga z Vanderbilt University, który w 1963 r. w następujcy sposób przedstawił sytuację międzynarodową zmuszającą do współistnienia:„Wyraźny antagonizm dwóch systemów skłania wielu ludzi do wyprowadzenia od razu wniosku, że musi istnieć walka na śmierć i życie, i że im prę­dzej pokonamy przeciwnika, tym lepiej. Jest to ty­powo amerykańskie stanowisko, by coś robić, kiedy znajdujemy się w nieprzyjemnej sytuacji. Ale ato­mowa wojna światowa oznaczałaby zniszczenie du­żej części już i tak niestety zmniejszonego Zachodu, co zmusza nas do zbadania pewnych kwestii, zanim dojdziemy do jakiegoś wniosku «albo — albo» […]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *