ARGUMENTACJA ZA I PRZECIW

the beach is the UNK

Wyniki badań nie są jednoznaczne. O ile argumentowanie podkreślające silne strony oferty, przy jednoczesnym ujaw­nieniu jej wad, jest bardzo powszechne w wypadku sprze­daży osobistej, o tyle w reklamie występuje ono rzadko. Argumentacja „za i przeciw” jest szczególnie skuteczna w sytuacjach, gdy:reklama jest skierowana do konsumentów inteligentnych (którzy i tak nie uwierzą w to, że oferta ma same zalety);reklama jest skierowana do użytkowników marek kon­kurencyjnych;reklama dotyczy dóbr o dużym ryzyku zakupu.Firmie-nadawcy reklamy z pewnością trudno jest się zde­cydować, by za własne pieniądze mówić o wadach swej oferty, ale takie otwarte, niejednostronne przedstawienie produktu zwiększa wiarygodność przekazu, jednocześnie re­dukując opór lub chęć kontrargumentacji ze strony odbior­ców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *