CZĘSTO STOSOWANE W PRAKTYCE

timelapse photography of New York Times Square

Stosując represalia państwa powinny przestrzegać zasady proporcjonal­ności (nie wolno za drobne naruszenia prawa odpo­wiadać znacznie większym bezprawiem) oraz zasady humanitarności (nie wolno tytułem odwetu za nie­wykonanie zobowiązań finansowych stosować represaliów np. w formie uwięzienia obywateli tego pań­stwa). W praktyce częstymi środkami podejmowa­nymi w charakterze represaliów były embargo, czyli zajęcie statków obcego państwa, blokada pokojowa, tj. przerwanie komunikacji okrętowej z portami ja­kiegoś państwa z włączeniem do akcji własnych okrętów wojennych, okupacja pokojowa, tj. zajęcie części terytorium drugiego państwa bez wojny.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *