ISTNIENIE DLA SIEBIE

rectangular blank billboard

Prof. Gollwitzer z RFN wypowiada pogląd, że w obecnej sytuacji „zadaniem chrześcijan jest wznieść siq po­nad absolutne przeciwieństwa, jakie powstały dziś między Wschodem i Zachodem w wyniku nieprze­jednanego charakteru ideologii systemów społecz­nych, nie respektować absolutnego charakteru tych różnic, traktować je jako względne; nie bacząc na istniejące «kurtyny» swobodnie poruszać się między ludźmi, państwami, półkulami, nie kryjąc swych po­glądów, i to tak, by jednostka — obstając wpraw­dzie przy swoim punkcie widzenia i stanowisku, ale nie traktując ich jako jedynie możliwych i jedynie dopuszczalnych — gotowa była do rozmów, do ko­munikowania się, do prawdziwego współistnienia”. Współistnienie z chrześcijańskiego punktu widze­nia — według innych teologów protestanckich — nie jest „istnieniem przeciwko sobie”, ale „istnie­niem dla siebie”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *