NA FORUM ONZ

Black Android Smartphone

Na forum ONZ ogromna większość delegatów państw Trzeciego Świata wypowiedziała się za roz­wojem i kodyfikacją zasad pokojowego współistnie­nia, domagając się przede wszystkim uwzględnienia w pracach kodyfikacyjnych zasad prawnych wyra­żonych w deklaracjach przyjętych przez te państwa, jak deklaracja przyjęta w Bandungu, Deklaracja Belgradzka, Deklaracja Kairska i Karta Organizacji Jedności Afrykańskiej. Na zakończenie tych wywodów poświęcić należy kilka zdań podstawom teoretycznym, na jakich wspiera się argumentacja przeciwników po­kojowego współistnienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *