NIEMOŻLIWY KOMPROMIS

a person holding a cell phone in front of a laptop

U narodzin — cechuje go uniwersalność, ta zaś stwarza maksimum możliwości ekspansji, ale jednocześnie prowadzi do wojen re­ligijnych. W tej fazie rozwoju kompromis jest nie­możliwy. Natomiast drugą fazę rozwojową charak­teryzuje Toscano jako fazę współistnienia: „Jest to okres, w którym nie wprowadzając żadnych zmian do pierwotnych dogmatów — zwolennicy dwóch re- ligii widzą możliwość współistnienia bez walki po­łączonej z użyciem przemocy.” Wymaga to jednak stwierdzenia przez obie strony, że nie jest możliwe pochłonięcie jednej z nich przez drugą oraz poczu­cia względnego bezpieczeństwa. Jako wskazania na okres przejściowy między pierwszą a drugą fazą autor postuluje: „Nie wyrzekać się zasad”, „umocnić wiarę, by przeciwnik nie miał wątpliwości”, „za­pewnić wolny przepływ ludzi”. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *