PIĘĆ SEGMENTÓW RYNKU

Person Holding White Printer Paper Near Black Ceramic Mug With Coffee

W roku 1993 profesor L. McAlister z Uniwersytetu Tek­sańskiego przedstawiła propozycję segmentacji opierającej się na zjawisku lojalności wobec marki, która na rynkach dóbr konsumpcyjnych pozwala wydzielić pięć segmentów rynku. Pięć segmentów rynku:lojalni wobec jednej marki (current loyals),lojalni wobec marki konkurencyjnej (competitive loyals),zmieniający marki (switchers lub swing users),kierujący się ceną (price buyers),nie kupujący danego typu produktu (nonusers). Konsumentów lojalnych wobec jednej marki można po­dzielić na trzy podsegmenty: lojalnych ze względu na korzyści płynące z wybranej marki to konsumenci, którzy kupują daną markę, gdyż uwa­żają, iż jest ona najlepsza na danym rynku (nawet jeśli płaci się za nią wyższą cenę); innymi słowy, wierzą oni, iż marka dostarcza nabywcy unikatowych korzyści, są to więc naprawdę lojalni klienci;

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *