POWAŻNE ZMIANY

Black Samsung Tablet Display Google Browser on Screen

Po stronie państw Organizacji Paktu Północno­atlantyckiego zaszły poważne zmiany, które wpły­nęły w istotny sposób na stosunek tych państw do sprawy współpracy z państwami socjalistycznymi. Zainteresowanie sojuszem atlantyckim zmniejszyło się zarówno ze strony państw Europy Zachodniej, jak i ze strony Stanów Zjednoczonych. Sojusznicy zachodnioeuropejscy obawiają się, że Stany Zjed­noczone nie są gotowe do ponoszenia ryzyka włas­nego zniszczenia w obronie Europy Zachodniej. Na­tomiast zainteresowanie Stanów Zjednoczonych so­juszem NATO uległo osłabieniu, zwłaszcza od 1964 r., w wyniku zaangażowania się tego mocarstwa w Indochinach oraz na skutek kłopotów wewnętrznych. Założenie, że istnieje harmonia interesów między Stanami Zjednoczonymi i jego atlantyckimi sojusz­nikami — zostało zakwestionowane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *