UWAGA NA RÓŻNICE

rectangular beige board

W nauce socjalistycznej podkreśla się z naciskiem, że pokojowe współistnienie nie oznacza utrwalenia istniejącego obecnie stanu rzeczy, że nie jest to kon­cepcja statyczna, że nie może ona prowadzić do po­rozumienia w rodzaju Świętego Przymierza. Doty­czy to szczególnie przeobrażeń politycznych w kra­jach kolonialnych i zależnych: status quo na tym odcinku oznaczałby bowiem utrwalenie formy ko­lonialnej. Do tego aspektu pokojowego współistnie­nia wielu autorów przywiązuje wielkie znaczenie.Należy zwrócić uwagę na różnice, jakie w tym zakresie występują w poglądach autorów chińskich. Strona chińska podkreśla swe przywiązanie do za­sady pokojowego współistnienia i odpiera zarzuty, jakoby komuniści chińscy byli mu przeciwni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *