ZASADA SUWERENNOŚCI

Black Android Smartphone

Zasada suwerennej równości głosi, że „wszystkie państwa korzystają z suwerennej równości” i że „mają one jako podmioty prawa międzynarodowego równe prawa i obowiązki”. W szczególności, suwe­renna równość oznacza: a) równość pod względem prawnym, b) korzystanie z praw wynikających z pełnej suwerenności, c) obowiązek szanowania oso- owosci innych państw, d) obowiązek szanowania in egralnosci terytorialnej i niezawisłości politycznej innych państw, e) prawo swobodnego wyboru ustroju politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego, f) obowiązek wykonywania zobowią­zań międzynarodowych oraz pozostawania w stosun­kach pokojowych z innymi państwami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *