JEDNORAZOWE PRZESŁANIE

Crop person making notes in notepad

Jednoznaczne przesłanie — tak nazywa się ten punkt briefu, w którym należy ustalić treść jednego, najbardziej wyróżniającego i zachęcającego do zakupu zdania, które będzie skierowane do adresatów reklamy. Jeśli produkt sprzedawany pod reklamowaną marką ma rzeczywiście wyjątkowe cechy, które są dla klientów atrak­cyjną korzyścią, to właśnie one tworzą jednoznaczne prze­słanie reklamy. Jeśli — mimo oferty zbliżonej do konkuren­cyjnych — w odczuciu konsumentów reklamowana marka jest inna, to warto zarezerwować dla niej te obszary świado­mości konsumenta, które są najatrakcyjniejsze. Oznacza to dodawanie marce wartości poprzez podkreślanie jej niezawo­dności, dokładnej kontroli jakości i tym podobnych wiary­godnych i silnie motywujących klientów twierdzeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *