W REKLAMIE TRANSFORMACYJNEJ

laptop computer on glass-top table

W reklamie transformacyjnej emocje, do których się ona odwołuje, są ściśle związane z motywacją nabywcy. Wiary­godność emocjonalna jest elementem kluczowym i w zasadzie jedyną korzyścią marki. Właściwa realizacja reklamy jest sprawą kluczową — marka i korzyści, jakich dostarcza, muszą być odbierane jako autentyczne. Reklama musi prze­nieść konsumenta w stan emocjonalnej identyfikacji z użyt­kownikiem marki. W przeciwieństwie do reklamy informacyjnej, w przypad­ku reklamy transformacyjnej istotne jest, by konsumenci polubili reklamę. Są tego dwa powody. Po pierwsze — doty­czy ona dóbr, w odniesieniu do których reklama odgrywa w wyborze marki relatywnie większą rolę niż w przypadku zakupów mocno angażujących nabywcę (tam liczy się głów­nie produkt zapewniający wyjątkową użyteczność)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *