CZTERY KATEGORIE REKLAM

Person Holding Smartphone While Sitting

Opierając się na wymienionych dwóch teoriach, agen­cja reklamowa Foote, Cone & Belding zaproponowała tzw. macierz FCB, w której odmiennie tłumaczy się działanie reklamy w przypadku czterech różnych grup pro­duktów. Reklama informacyjna dotyczy takich dóbr, w przypadku których wybór mocno zaangażowanego w zakup konsumen­ta (wysokie ceny, duże ryzyko) opiera się głównie na prze­słankach racjonalnych, obiektywnych (aparaty fotograficzne, polisy ubezpieczeniowe, wyposażenie domu, takie jak meble, sprzęty kuchenne, oraz wszelkiego typu nowości). Co chara­kteryzuje reklamę informacyjną? Otóż działa ona według standardowej hierarchii efektów (uczenie^dcźuwanie-za- kup).  Reklama taka powinna dostarczać nabywcy szczegóło­wych, racjonalnych argumentów na rzecz promowanej marki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *