REALIZOWANA IDEA

people using phone while standing

Realizując ideę równości prawnej utrwa­lono w tym okresie zasadę wolności mórz, która w przekreśliła dawne roszczenia państw do panowania nad poszczególnymi morzami.W zakresie form organizacyjnych dominują w tym okresie między państwami stosunki dwustron­ne. Rozwojowi tych stosunków służy sieć stałych przedstawicielstw dyplomatycznych i placówek kon­sularnych. Spotkania przedstawicieli wielu państw, początkowo rzadkie, stają się częstsze dopiero w XIX wieku. W drugiej połowie tego wieku powstają pierwsze organizacje międzynarodowe, mają jednak wąski zakres działania i dotyczą współpracy w dzie­dzinach o drugorzędnym znaczeniu politycznym (unie administracyjne).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *