PODSTAWOWY CEL KAŻDEGO PLANU MEDIÓW

Macbook Air on Grey Wooden Table

Wiemy jednak, iż zbyt mała liczba kontaktów klienta z reklamą powoduje, iż jest ona nieskuteczna. Wynikałoby to z tego, iż wpierw należy ustalić pewną minimalną często­tliwość reklam, a dopiero później dostosować do niej zasięg kampanii reklamowej. Podstawowym celem każdego planu mediów powinno być maksymalizowanie zasięgu reklamy przy osiągnięciu minimalnego efektywnego poziomu częstotliwości (mie­rzonej w odniesieniu do długości cyklu ponowienia zakupów) po jak najniższym koszcie. Punktem wyjścia do zbudowania planu mediów powinno być zatem określenie minimalnej efektywnej częstotliwości reklamy, a dopiero później możliwego do osiągnięcia (przy danym poziomie budżetu kampanii) zasięgu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *