STOPIEŃ STANDARYZACJI PRODUKTU

Person Holding Silver Iphone 7

Na pewno można zauważyć związek odsetka klientów w 100% lojalnych wobec jednej marki ze stopniem stan­daryzacji produktu. Wydaje się też, iż przytoczone dane potwierdzają tezę S. P. Raja, że lojalność jest ściśle związana z liczbą marek konkurujących na danym rynku. Korelacja między liczbą marek dostępnych na rynku a odsetkiem lojalnych w 100% konsumentów jest, według tego autora, odwrotna. Jeśli o klienta walczą tylko 3 marki, to spośród wszystkich konsumentów kupujących jedną, wybraną markę będzie wobec niej w 100% lojalnych 70% (30% będzie kupowało co najmniej jedną markę). Przy 6 markach kon­kurujących na rynku tylko 45% spośród nabywców jednej, wybranej marki to klienci całkowicie lojalni wobec niej. Jeśli przekroczy się liczbę 15 marek dostępnych w ramach dane­go typu produktu, to najwyżej 20% kupujących każdą z nich to lojalni klienci. Reszta ma repertuar ulubionych marek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *