MOTYWACJA POZYTYWNA

person using laptop computer

Motywacja pozytywna to: zaspokojenie zmysłów (poszuki­wanie dodatkowej stymulacji fizjologicznej, „bawienie się” produktem), pobudzenie intelektualne (poszukiwanie dodat­kowej stymulacji psychologicznej; opanowanie produktu, np. komputer domowy) oraz akceptacja społeczna (szukanie uznania u innych). Motywom negatywnym odpowiada informacyjny typ reklamy, dający odpowiedź na pytanie: „Dlaczego warto kupić markę?”. Taka reklama przekazuje informacje o mar­ce i jej zaletach (usunięcie problemu, uniknięcie problemu itp). Motywy pozytywne wiążą się z reklamą budującą wize­runek marki, modyfikującą sposób jej postrzegania przez konsumenta, kreującą jej obraz w taki sposób, by kon­sument odniósł wrażenie, iż marka oferuje mu swoiste na­grody (zmysłowe, intelektualne, społeczne). Innymi słowy, reklama obiecuje pozytywną transformację konsumenta.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *