OBOWIĄZEK POMAGANIA

Person Holding Black Android Smartphone

Państwa ma­ją obowiązek „pomagania ONZ w wywiązaniu się z odpowiedzialności, jaką na nią nałożyła Karta w zakresie zastosowania tej zasady, aby a) popierać przyjazne stosunki i współpracę między państwami i b) położyć szybko kres kolonializmowi, biorąc pod uwagę należycie wyrażoną wolę zainteresowanych narodów oraz mając w pamięci, że fakt ujarzmie­nia narodów, poddania ich obcemu panowaniu lub eksploatacji stanowi pogwałcenie tej zasady, jak również zaprzeczenie podstawowych praw człowie­ka, co pozostaje w sprzeczności z Kartą Narodów Zjednoczonych”.Urzeczywistnieniem zasady samostanowienia — zgodnie z przyjętym jej sformułowaniem — jest „utworzenie państwa suwerennego i niezawisłego, swobodne zrzeszenie się z niezawisłym państweip oraz nabycie innego statusu politycznego, swobodnie ustanowionego przez naród”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *