WARUNKI URZECZYWISTNIENIA

Person Holding Black Android Smartphone

Jakie są warunki urzeczywistnienia pokojowego współistnienia w stosunkach pomiędzy Wschodem i Zachodem?Stwierdzając, że państwa europejskie, bardziej niż jakiekolwiek inne, zainteresowane są przerzuceniem mostu między dwoma światami, Bastid formułuje pewne zalecenia, które jego zdaniem mogłyby ułat­wić urzeczywistnienie idei pokojowego współistnie­nia: „Najlepszą rzeczą byłoby nie podkreślać zbyt­nio przedziałów w przeszłości, nie domagać się ani od rządów, ani od narodów jakiejś mea culpa, cze­go one nigdy nie miały ochoty wypowiadać, i zwró­cić się odważnie w stronę przyszłości, aby określić konkretne możliwości porozumienia. Porozumienie to może być jedynie skromne. Nie żądajmy, by sto­piło dwie heterogeniczne cywilizacje, ani też by spo­wodowało pokonanie jednej przez drugą. Bądźmy zadowoleni z uniknięcia tego, co gorsze, to znaczy zderzenia się dwóch systemów.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *