RACJONALNE KUPOWANIE

Macbook Air on Grey Wooden Table

Zwykło się uważać, że apele racjonalne, w których kon­kretne korzyści oferty firmy są przedstawiane „krok po kroku”, należy stosować w przypadku produktów o wyso­kiej cenie jednostkowej, kiedy to ryzyko dla kupującego (możliwość dokonania błędnego wyboru) jest duże. Dlatego też podejście typu „wyjaśnij klientowi, dlaczego” jest stoso­wane w reklamie samochodów, sprzętu domowego, dóbr przemysłowych. Z kolei w reklamach gumy do żucia, napo­jów chłodzących czy dezodorantów należy apelować do uczuć kupujących, starając się uaktywnić ich podstawowe pobudki działania (strach, duma, poczucie winy itp.). Pro­dukty te, kupowane dla natychmiastowej, osobistej przyjem­ności, są na tyle tanie, że ryzyko nietrafnego wyboru me jest aż tak duże. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *