BADANIA ANKIETOWE

woman holding black samsung android smartphone
  • Badania ankietowe na tak dużą skalę mają tę zaletę, iż pozwalają na uogól­nienie wniosków z nich płynących (liczby, procenty) na wszystkich polskich konsumentów (przy uwzględnieniu zna­nego z góry błędu szacunku). Niestety, badania ankietowe na skalę ogólnopolską nie są tanie. Alternatywną metodą zbierania informacji o klientach, często niestety nadużywaną, są badania jakościowe. Badania jakościowe prowadzi się na małych grupach kon­sumentów, dlatego też ich wyników nie wolno przekładać na całą zbiorowość kupujących. Ich wynikiem nie są dokładne liczby, procenty, ale lepsze zrozumienie „jak i dlaczego” konsumenci myślą i postępują.Nie sposób w tak ograniczonym objętościowo rozdziale opisać wszystkich metod jakościowych stosowanych w bada­niach strategicznych reklamy. Skoncentrujemy się wobec tego na dwóch wybranych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *