WADA WYWIADU GRUPOWEGO

Person Holding Black Iphone 5

Istotną wadą wywiadu grupowego jest jego niereprezentatywność — uzyskane wyniki w bada­nej grupie są trudne do zweryfikowania, a mogą jedynie wykazywać różnice w opiniach, postawach czy ocenach wynikających ze składu grupy lub miejsca przeprowadzenia wywiadu (jak pisał jeden z amerykańskich autorów: ,,(…) powszechne jest zaniepokojenie subiektywnym charakterem tej metody oraz odczucie, iż dany wynik mógłby być od­mienny przy innym składzie uczestników, innym modera­torze, innych okolicznościach prowadzenia wywiadu”). War­to zatem, oceniając jakość przeprowadzonego wywiadu, po­służyć się następującymi kryteriami. Doświadczenie moderatora (pożądane wykształcenie — psychologia społeczna, znajomość zagadnień dynamiki grupy, doświadczenie w prowadzeniu focusów).Sposób prowadzenia grupy przez moderatora (ile razy zadano pytanie: „Dlaczego?”, czy modera­tor dokładnie wsłuchuje się w wypowiedzi uczest­ników, czy kieruje pytania indywidualnie do po­szczególnych uczestników grupy).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *