JAK JEST ODBIERANA TREŚĆ REKLAMY

Person Holding Black Iphone 5

Oprócz ustalenia treści obietnicy w powodzeniu kampanii reklamowej niezmiernie ważne jest ustalenie, jak obietnice te będą zaprezentowane odbiorcy. W tym celu należy posłużyć się wiedzą o reklamie jako procesie komunikowania się fir­my z klientem. Na sposób postrzegania przekazu reklamowego (rysu­nek 6) składają się cztery elementy: odbiór reklamy, jej dekodowanie, interpretacja i reakcja na nią.Warunkiem koniecznym do odbioru komunikatu reklamo­wego jest jego umieszczenie w takich środkach masowego przekazu (lub „dostarczenie” go w jakikolwiek inny sposób), które są czytane, słuchane lub oglądane przez potencjalnego klienta. Trzeba też sprawić, by odbiorca zwrócił uwagę na przekaz reklamowy, żeby w ogóle mówić o reagowaniu na reklamę. Niestety, z wielu badań prowadzonych wśród kon­sumentów amerykańskich i zachodnioeuropejskich wynika, iż niejednokrotnie nie kierują oni swej uwagi na reklamę. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *