NIE TRZEBA ZACZYNAĆ OD KOSZTOWNYCH BADAŃ

boy in black long sleeve shirt holding blue and white nintendo switch

Decyzja w zakresie zdefiniowania celu reklamy i decyzja o wyborze docelowej grupy odbiorców oraz ustalenie obie­tnicy muszą się opierać na informacjach czerpanych z róż­nych źródeł. Wiele przydatnych informacji „leży” w zasięgu ręki i do­stęp do nich jest stosunkowo niedrogi. Przede wszystkim należy sięgnąć po dokumenty zgromadzone w dziale księgo­wości firmy. Można z nich wysnuć wiele pożytecznych wniosków. Przykładowo, producent dóbr przemysłowych może określić udział największych odbiorców w obrotach (zyskach) firmy. Możliwe jest też zbadanie udziału poszcze­gólnych rynków geograficznych (województwa, makroregio­ny) w obrotach firmy, co pozwoli, z jednej strony, ziden­tyfikować odbiorców reklamy, a z drugiej — ustalić jej zasięg geograficzny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *