WSKAŹNIK GRP

people using phone while standing

Wskaźnik GRP, choć bardzo pomocny w planowaniu analizowaniu efektywności kampanii reklamowej, nie uwzględnia jednak:wielkości ogłoszeń prasowych (długości reklam telewizyj­nych i radiowych), które docierają do odbiorców, a prze­cież wielkość reklamy ma, jak wiadomo, wpływ na jej skuteczność i, co nie mniej ważne, na jej koszt,skuteczności przyjętej koncepcji kreatywnej (kontakt z rek­lamą nie oznacza automatycznie jej przyswojenia i „za­działania”).Analizując wartość wskaźnika GRP, warto przy okazji podkreślić, że:średnia częstotliwość” równa 3 nie oznacza wcale, iż każdy potencjalny klient ma jednakową szansę na zetknię­cie się z reklamą; mało prawdopodobny byłby też taki rozkład częstotliwości, że odsetek tych, którzy mają jedną, dwie, trzy, cztery, pięć i sześć szans na kontakt z reklamą,jest dokładnie taki sam;tę samą wartość wskaźnika GRP można osiągnąć przy różnej kombinacji zasięgu i częstotliwości; GRP równe 177 można więc osiągnąć przy zasięgu równym 59 i częstotli­wości 3, ale również przy zasięgu równym 35,4 i częstotli­wości 5, albo przy zasięgu 70,8 i częstotliwości 2,5.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *