ZMĘCZENIE REKLAMĄ

man in white shirt and black pants walking on street during daytime

Angielski termin wear-out oznacza dosłownie „zniszcze­nie”, „wyczerpanie” (sił, możliwości). Zmęczenie reklamą to sytuacja, w której każdy kolejny kontakt klienta z reklamą nie przynosi pozytywnego skutku. Badacze reklamy stwier­dzili bowiem, iż w miarę wzrostu intensywności danej kam­panii takie wskaźniki jej skuteczności, jak: zapamiętanie jej treści, świadomość istnienia marki, postawa wobec marki, zamiar zakupu marki, rosną do pewnego poziomu, po czym się wyrównują, a następnie… spadają. Można to tłumaczyć spadkiem zainteresowania zbyt długo kontynuowaną kam­panią albo wręcz poirytowaniem odbiorców reklam kam­paniami zbyt intensywnymi. Na podstawie danych o zasięgu i częstotliwości można obliczyć jeszcze jeden wskaźnik — mnożąc zasięg reklamy przez częstotliwość, otrzymujemy wskaźnik nazywany wskaź­nikiem całkowitym (Gross Rating Points, GRP), który jest wypadkową miarą intensywności kampanii reklamowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *