SPONSORING, CZYLI COŚ ZA COŚ

person holding Android smartphone

Inną formą promowania się firmy jest sponsoring. W spor­cie, w muzyce popularnej, w programach telewizyjnych co­raz częściej pojawiają się sponsorzy. Sponsoring objawia się w świadczeniach wzajemnych obu partnerów, tj. sponsora i sponsorowanego, przy czym sponsor stawia do dyspozycji sponsorowanemu określoną sumę pieniędzy i/lub innego rodzaju zasoby, a sponsorowany wykonuje ze swej strony, uprzednio określone, świadczenia wzajemne na rzecz spon­sora, które pośrednio lub bezpośrednio przyczyniają się do osiągnięcia celów marketingowych sponsora. Sponsorzy, którymi są zwykle dobrze znane na rynku firmy i marki (Marlboro, Philips, Coca-Cola), pragną w dyskretny sposób „sączyć” do głów klientów — widzów bądź uczestników sponsorowanych imprez — swój znak firmowy i slogan. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *