PAKT LIGII

three person pointing the silver laptop computer

akkolwiek Pakt Ligi redago­wano w r. 1919, a więc w okresie, kiedy mogło wy­dawać się, że nowa organizacja zrzeszać będzie pań­stwa jednego typu ustrojowego — a zatem łatwiej będzie o współpracę o charakterze integracyjnym — zakres jej działalności był znacznie węższy niż ONZ, która od samego początku pomyślana była jako or­ganizacja zrzeszająca państwa o różnych ustrojach politycznych i społeczno-gospodarczych. Karta NZ wymienia bowiem i uwydatnia znaczenie takich dziedzin współpracy międzynarodowej, jak ochrona praw człowieka i zagadnienia współpracy gospodar­czo-społecznej, o których nie wspominał Pakt Ligi, i powołuje specjalne organy w celu rozwijania współpracy w tych dziedzinach. Wszystko to jest dowodem, że twórcy Karty odcięli się zdecydowanie od pesymistycznych poglądów, według których nie może istnieć i rozwijać się szersza współpraca mię­dzynarodowa, obejmująca państwa o różnych ustro­jach.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *