BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE I ROZBROJENIE

black and gray bicycle on road during daytime

Od wieków głównym środkiem zapewnienia państwu bezpieczeństwa było posiadanie sił zbroj­nych oraz sojusze z innymi państwami. W ciągu długotrwałego okresu dominowania polityki soju­szów wykształciły się pewne zasady postępowania politycznego. Jedną z nich była tzw. zasada równo­wagi sił. Polegała ona na tym, że jeżeli jakieś pań­stwo europejskie dzięki zwycięskim wojnom czy też dzięki powiązaniom dynastycznym rosło w potęgę i swym znaczeniem politycznym oraz wpływami znacznie wyrastało ponad pozostałe państwa — two­rzące razem tzw. „koncert europejski” — wówczas dochodziło do sojuszów innych państw przeciwko państwu najsilniejszemu. Utworzona w ten sposób koalicja odnosiła zwycięstwo nad przeciwnikiem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *