OD WIEKÓW

Person Holding Black Iphone 5

W ten sposób w XVII wieku przeszkodzono Ludwi­kowi XIV w uzyskaniu hegemonii Francji w Euro­pie, podobnie po zwycięstwach napoleońskich wszy­stkie niemal państwa europejskie sprzymierzyły się przeciwko Napoleonowi doprowadzając do jego klę­ski. Zasadą równowagi sił kierowano się również przy rozbiorach Polski. Znalazła ona wyraz w wielu układach międzynarodowych traktujących o sferze wpływów na obszarze Afryki i Azji. Wymienił ją już w 1713 r. traktat zawarty w Utrechcie (iustum potentiae aequilibrium), w którym dokonano po­działu posiadłości hiszpańskich między Habsburgów i Burbonów. Voltaire upatrywał wyższość nowej hi­storii nad starożytną w tym, że uczy ona równo­wagi politycznej. Od XV wieku zawsze były tworzo­ne koalicje przeciwko państwu zbyt potężnemu; sy­stem równowagi sił nie był znany starożytnym i dla­tego Rzymianie dysponując armią górującą nad armiami innych narodów byli w stanie pokonywać je po jednemu od Tybru aż po Eufrat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *