ZASADY ZAWARTE W PROJEKCIE

Macbook Air on Grey Wooden Table

Deklaracja proklamująca zasady prawne dotyczą­ce wszystkich państw i sytuacji stanowi przeszkodę w interpretowaniu idei pokojowego współistnienia w sposób selektywny, to znaczy w zastosowaniu do jednych państw czy obszarów, a nie do innych. Jeśli zasady zawarte w projekcie Deklaracji po­równać z zasadami tzw. „klasycznego” prawa mię­dzynarodowego dopuszczającego wojnę, interwencję zbrojną, agresję oraz kolonializm i całkowite lek­ceważenie praw innych narodów — wówczas da się zauważyć wyraźny postęp, jaki nastąpił w tej dzie­dzinie.Zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego jest dla każdego państwa problemem pierwszorzędnej wagi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *