Z INNEJ PRZYCZYNY

black iphone 4 on brown wooden table

Gdyby jednak z tej lub innej przyczyny jej się to nie udawało, Stany Zjednoczone byłyby zmuszone przywrócić tę równowagę, bez względu na to, przeciwko któremu krajowi lub gru­pie krajów miałyby skierować swe kroki.” Wzgląd na utrzymanie równowagi sił wśród państw europejskich był niewątpliwie brany pod uwagę przez polityków amerykańskich przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do I i do. II wojny światowej. Zdaniem niektórych autorów amerykańskich polityka Stanów Zjedno­czonych po II wojnie światowej miała wymagać utrzymania równowagi sił w Europie i w Azji, m.in, zrównoważenia sił Niemiec i Związku Radzieckiego oraz sił Japonii i Chin.2 Inni autorzy zaliczają za­sadę równowagi sił do „najstarszych i najbardziej trwałych technik operowania potęgą”, a odstępstwo od tej zasady w początkowym okresie działalności Ligi Narodów uważają za „przejaw myśli utopij­nej w dziedzinie stosunków międzynarodowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *