W OBECNEJ OCENIE

person using laptop computer

Także w ocenie obecnej sytuacji międzynarodowej nie brak na Zachodzie autorów, którzy traktują sy­stem równowagi sił jako jedyną realistyczną możli­wość utrzymania pokoju, jakkolwiek przyznają, że „ideologiczna popularność zasady zbiorowego bez­pieczeństwa” spełnia pożyteczną rolę w stosunkach międzynarodowych.W związku z wizytą wicepremiera Teng Siao- -Piinga w Waszyngtonie w 1978 r. i nawiązaniem stosunków między Stanami Zjednoczonymi a ChRL w 1979 r. — Sekretarz Stanu C. Vance oświadczył, że spotkanie prezydenta Cartera z wicepremierem chińskim „zwiększy szanse utrzymania równowagi między USA, Japonią, Chinami i ZSRR”. Poprzedni Sekretarz Stanu Kissinger uważał za swe zadanie „kształtowanie globalnej równowagi” i „oczyszcze­nie polityki zagranicznej z sentymentów”, twierdząc że „detente nie może zastąpić równowagi sił, może tylko wynikać z równowagi sił”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *