NIEPODZIELNY POKÓJ

Macbook Air on Grey Wooden Table

Wskazywano, że zasada „pokoju nie­podzielnego” jest zbyt trudna do urzeczywistnienia, że właśnie „czyniąc pokój podzielnym” można izo­lować konflikty, a tym samym — zapobiegać łącze­niu ich z trudnymi problemami ogólnoświatowymi oraz podejmować próby ich rozwiązania w środo­wisku państw jednego regionu, którym ze względu na geograficzne sąsiedztwo łatwiej jest doprowadzić do pokojowego załatwienia konfliktu i zgodzić się na przestrzeganie określonych zasad postępowania.W ostatnich latach wzmogło się zainteresowanie problemami bezpieczeństwa regionalnego. Jedną z przyczyn tego zainteresowania jest niewątpliwie ma­ła skuteczność dotychczasowych prób zapewnienia bezpieczeństwa międzynarodowego, podejmowanych w ramach Ligi Narodów i ONZ, a także niedostatki obecnego systemu bezpieczeństwa, opartego na przy­należności państw do przeciwstawnych obozów po­lityczno-wojskowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *