WYRAZ POLITYKI

black iphone 4 on brown wooden table

Wy­razem tej polityki było organizowanie w pierwszych latach XIX wieku koalicji przeciwko Napoleonowi, przystąpienie do I wojny światowej, aby przeciw­stawić się dominacji Niemiec w Europie, a bezpo­średnio po wojnie przeciwstawianie się francuskim planom rozciągnięcia wpływów nad krajami Europy Środkowej i Wschodniej (m.in. przez niedopuszcze­nie do zbytniego osłabienia Niemiec, czym byłoby odebranie im i przyłączenie do Polski Górnego kląska i Gdańska). Warto przypomnieć, że w okre­sie polityki izolacjonistycznej tego kraju — przed 1 wojną światową — prezydent Stanów Zjednoczo­nych Theodore Roosevelt w rozmowie z ambasado­rem niemieckim Eckardsteinem w 1911 r. formuło­wał zasady polityki zagranicznej swego kraju w na­stępujących słowach: „Jak długo udaje się Anglii utrzymywać równowagę w Europie nie tylko co do zasady, ale również w rzeczywistości, tak długq sytuacja jest dobra.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *