NIESTOSOWANIE SIŁY

person using black iPad

Zasadą niestosowania siły objęto również zakaz uprawiania propagandy na rzecz wojny napastniczej, a następnie zakaz „organizowania sił zbrojnych nie­regularnych lub band zbrojnych, a mianowicie band najemników w celu dokonywania wypadów na te­rytorium innego państwa”, a wreszcie — zakaz „organizowania i zachęcania do aktów wojny do­mowej lub innych aktów terroryzmu na terytorium innego państwa, wspomagania takich aktów lub uczestniczenia w nich albo tolerowania na swym terytorium działalności organizowanej w celu do­konywania powyższych aktów”. Dalsze postanowie­nia zasady o niestosowaniu siły głoszą, że „teryto­rium państwa nie może być przedmiotem wojsko­wej okupacji wynikającej z użycia siły wbrew po­stanowieniom Karty ani też stanowić przedmiotu nabycia przez inne państwo”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *