PRZEDMIOT DYSKUSJI

Person Holding Black Iphone 7

W krajach socjalistycznych integracja jest ostat­nio przedmiotem żywej dyskusji. Podobieństwo ustro­ju tych państw oraz wspólne dążenia i interesy stwarzają możliwość bardziej ścisłych stosunków międzynarodowych.W literaturze prawniczej i politycznej krajów so­cjalistycznych podkreśla się, że stosunki między kra­jami socjalistycznymi stanowią „wyższy historyczny typ stosunków międzynarodowych”, że zasada socja­listycznego internacjonalizmu nie odgradza obozu socjalistycznego od innych krajów, a solidarność państw socjalistycznych „nie jest skierowana prze­ciwko żadnemu państwu świata”. Wspólnota państw socjalistycznych „nie zna żadnych ograniczeń suwe­renności, a stosunki między państwami w obozie socjalistycznym wolne są od wszelkich przejawów nierówności i oparte na wzajemnym poszanowaniu suwerenności”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *