POD ADRESEM KONCEPCJI

black and gray bicycle on road during daytime

Taka a- probata koncepcji pokojowego współistnienia jest w rzeczywistości jej negacją, choćby nawet poszcze­gólni autorzy wyrażali gotowość kontynuowania dyskusji.Pod adresem koncepcji pokojowego współistnienia wysuwa się niekiedy zarzut, że nie oznacza ona ni­czego nowego, gdyż całe prawo międzynarodowe o- piera się — i to od dawna — na tej koncepcji, że W konsekwencji prawo pokojowego współistnienia jest po prostu prawem międzynarodowym.  Jednym z głównych zarzutów przeciwko koncep­cji pokojowego współistnienia było twierdzenie, że jest to bierna i niewystarczająca forma współpra­cy międzynarodowej, że dzisiejszy świat z jego po­trzebami wymaga „czegoś więcej niż współistnienia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *