W SYTUACJACH SILNEGO ZAANGAŻOWANIA

a group of different types of social media logos
  • W sytuacjach silnego zaangażowania konsument odczuwa ryzyko związa­ne z zakupem, a więc podjęcie decyzji wymaga większej uwagi i posiadania większej liczby informacji. Według sza­cunków w trakcie naszego życia zakupy „mocno angażują­ce” stanowią tylko 10% naszych zakupów, ale wydajemy na nie aż połowę wszystkich pieniędzy przeznaczonych w życiu na zakupy. Jednak (co dowodził Herbert Krugman w 1965 roku) przy zakupie gumy do żucia, pianki do golenia, kukurydzy w pu­szce czy benzyny odbiorcy są słabo zaangażowani, co się wiąże z faktem, iż dowiadują się o markach tychże produk­tów przypadkowo .Zakupy słabo angażujące konsumenta, z racji niewielkiego ryzyka, jakie ze sobą niosą, nie wzbudza­ją u nabywcy większego zainteresowania ani nie skłaniają go do poszukiwania informacji o produkcie (kupujący stara się zminimalizować wysiłek związany z kupnem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *