W LATACH ZIMNEJ WOJNY

people using phone while standing

Messineo, autor artykułu Iluzja współistnienia ogłoszonego w latach zimnej wojny, był zdania, że pod formułą współistnienia ukrywa się „środek kon­tynuowania wojny psychologicznej, w której komu­nizm okazał się niezrównanym mistrzem”, że poli­tyka radziecka „umie wybierać motywy, na których opiera swe pacyfistyczne kampanie”. Podmioty ludz­kie nie mogą zwyczajnie współistnieć — twierdził Messineo — ponieważ na skutek swej rozumnej na­tury powołane są do współżycia. Tak samo w skali międzynarodowej ludzie nie mogą jedynie współist­nieć, lecz powinni wspierać się duchowo. Wnioskiem wypływającym z tego rodzaju rozważań jest stwier­dzenie, że „współistnienie jest koncepcją antyludz- ką: tylko płaski materializm mógłby wybrać ją za sprawdzian życia”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *