ODRZUCAJĄCE POGLĄDY

rectangular beige board

Poglądy odrzucające pokojowe współistnienie wy­powiadane są z różnych pozycji ideologicznych: kon­serwatywnych, katolickich, a także socjaldemokra­tycznych. Najczęściej spotkać się można z zarzutem, że pokojowe współistnienie nie rozwiązuje żadnego problemu międzynarodowego, że jest określeniem nie dość precyzyjnym, że wysuwane jest przez Zwią­zek Radziecki jedynie ze względów taktycznych, że w konsekwencji Zachód nie powinien akceptować pokojowego współistnienia. Przykładem negatywnego stosunku do koncepcji pokojowego współistnienia uwarunkowanego wzglę­dami ideologicznymi są poglądy Messineo i Wettera.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *