KOMISJA BADAŃ

person holding smartphone

Ten środek stosuje się wówczas, gdy państwa różnią się w swych poglądach co do oceny stanu faktycznego (np. kto wywołał incydent graniczny lub czy obcy samolot rzeczywiście prze­kroczył linię graniczną). Komisja badań nie propo­nuje żadnego rozwiązania, ogranicza się do stwier­dzenia faktu. Strony zachowują swobodę decyzji co do dalszej procedury załatwienia sporu. W praktyce jednak stwierdzenie faktu często przesądza sprawę z punktu widzenia merytorycznego, gdyż jest rów­noznaczne z ustaleniem odpowiedzialności. Komisje badań są zazwyczaj mieszane, składają się z przed­stawicieli obu stron uczestniczących w sporze oraz z przedstawicieli państw trzecich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *