W KONSTYTUCJACH

Three White-and-black Scrabble Tiles on Brown Wooden Surface

Tak więc konstytucja Stanów Zjednoczonych stanowi, że prezydent ratyfikuje traktaty międzynarodowe za zgodą 2/3 Senatu. W świetle angielskiego prawa konstytucyjnego władza sprawowana jest zgodnie z formułą „król w parlamencie”. Oznacza to, że bez zgody parlamentu król nie może podejmować żad­nych aktów urzędowych, a więc także zawierać u- mów, które by ograniczały w jakikolwiek sposób prawa obywateli. W konstytucjach innych państw burżuazyjnych wymieniane są zazwyczaj rodzaje ; ważniejszych umów międzynarodowych, których ra­tyfikacja nie może nastąpić bez zgody parlamentu (takie postanowienia zawierała m.in. polska konstytucja z 1921 r.).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *