POMYŚLNE ZAKOŃCZENIE

a group of different types of social media logos

Zdarza się, że w pomyślnym zakończeniu rokowań zainteresowane są państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe. Pokojowe załatwienie sporu w drodze rokowań, często przy pomocy mediacji, jest we współczesnych stosunkach międzynarodowych Zjawiskiem nierzadkim. Z uwagi na poufny charak­ter rokowań czy też dobrych usług i mediacji, opi­nia publiczna nie zawsze jest o sporze informowana. Doświadczenia okresu po II wojnie światowej wska- zują, że w rokowaniach bezpośrednich, w drodze mediacji, mogą być załatwione spory o poważnym znaczeniu politycznym. Tak np. kryzys kubański w 1962 r. rozwiązany został w rokowaniach Związek Radziecki — Stany Zjednoczone przy mediacji Se­kretarza Generalnego ONZ, w sporze Indie — Pa­kistan Związek Radziecki doprowadził do konfe­rencji między stronami. Odbyła się ona w Taszkien­cie w 1965 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *