TECHNIKI PROJEKCYJNE

monitor displaying girl

Taka nieświadoma projekcja czyni dokonane oceny bardziej obiektywnymi, zwłaszcza wtedy, kiedy trudno zadać wprost niektóre pytania. Wyróżniamy kilka rodzajów technik projekcyjnych: test skojarzeń słownych; pozwala na przetestowanie nazw markowych oraz zbadanie postaw konsumentów wobec produktu, marki, reklamy (np. „Proszę, natychmiast po usłyszeniu danego słowa, podać swoje pierwsze skojarze­nie: mydło — świeży, wypoczęty, naturalny”);test uzupełniania zdań („Proszę uzupełnić następujące zda­nie: «Elle» jest czasopismem… . Czytają go przede wszys­tkim… . Jego główną zaletą jest… . ”);test rysunkowy; polega on na wypełnieniu „dymków” w dialogach rysunkowych, przypominających komiks;test apercepcji tematycznej; polega na pokazaniu konsu­mentowi zdjęcia lub rysunku obrazującego jakąś sytuację w sklepie po to, by mógł on na tej podstawie ułożyć opowiadanie (historyjkę) o tym, co się zdarzyło, dlaczego, jakie mogą być skutki danego zdarzenia itp.; test personifikacji („Gdyby papierosy Mars nagle ożyły, jakim byłyby człowiekiem?”).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *