WSPÓŁPRACA W DZIEDZINIE GOSPODARCZEJ

woman holding black samsung android smartphone

Współpraca w dziedzinie gospodarczej zajmuje z kolei ważne miejsce najpierw dlatego, że na skutek pogłębionego międzynarodowego podziału pracy zwiększa się gospodarcze zainteresowanie, a tym sa­mym i wzajemna współzależność partnerów tej współpracy, a następnie — że w swych konsekwen­cjach psychologicznych sprzyja ona odprężeniu w stosunkach międzynarodowych. W okresie zimnej wojny obroty handlowe pomiędzy krajami o różnych systemach politycznych i gospodarczych wydatnie się obniżyły i dopiero po roku 1960 wykazują wzrost. Rozwój tych obrotów wymaga przezwyciężenia prze­szkód natury technicznej i organizacyjnej, stosowa­nia w pewnej mierze odmiennych metod, a także odwagi w pokonywaniu oporów psychologicznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *