BRAK OBRAZU W REKLAMIE

Close Up Photo of a Cellphone

Co prawda mówi się o tym, iż do godziny 17.00 liczba osób słuchających radia jest większa od oglądających telewizję, ale rozproszenie radiosłuchaczy między poszczegól­ne stacje jest bardzo duże. Reklama radiowa nie nadaje się do przekazywania skom­plikowanych treści (np. charakterystyki technicznej produk­tu) ani zbyt wielu szczegółów. Mylą się ci reklamodawcy, którzy wierzą, że słuchający radia kierowcy gotowi są spisy­wać z reklam numery telefonów czy adresy firm. Brak obrazu w reklamie radiowej w sytuacji, kiedy jed­nym z istotnych celów reklamy jest ułatwienie identyfikacji opakowania danej marki przez dokonującego w sklepie za­kupu, wymaga specjalnych, kreatywnych zabiegów, by efek­tami dźwiękowymi, muzycznymi jinglami i barwnym opisem starać się wykreować obraz opakowania w wyobraźni słu­chacza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *