ISTNIEJĄCY UKŁAD POLITYCZNY

person holding white samsung galaxy smartphone

Drugą cechą jest istniejący układ po­lityczny, który sprawia, że — w przeciwieństwie do poprzednich epok, kiedy to pokojowe współistnienie oznaczało najczęściej przejściowy okres między jed­ną a drugą próbą zbrojnego rozstrzygania konflik­tów — istnieją obecnie zwiększone możliwości urze­czywistnienia pokojowego współistnienia jako zja­wiska względnie trwałego.Jak oceniać poglądy dopatrujące się początków idei pokojowego współistnienia w minionych epo­kach historycznych? Nie wydaje się, by tego rodza­ju rozważania historyczne, a nawet historiozoficzne bez względu na intencje ich autorów — mogły przyczynić się do wyjaśnienia problematyki współ­istnienia pokojowego w dobie obecnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *