PORÓWNANIE EPOK

a person holding a cell phone in their hand

Jak zwykle w porównaniu różnych epok historycznych obok pewnych podobieństw występują istotne różnice,wobec których wszelkie uogólnienia stają się pro­blematyczne. Różnice pomiędzy stosunkami między­narodowymi w średniowieczu czy też w okresie wo­jen religijnych a złożoną sytuacją międzynarodową naszego stulecia, zwłaszcza lat ostatnich, w których posługiwanie się wojną jako instramentem polityki stało się po raz pierwszy w historii niemożliwe bez narażenia cywilizacji na zagładę, z natury rzeczy muszą mieć tak zasadniczy charakter, że próby wy­prowadzenia wniosków z analogii nie mogą dać po­zytywnych i użytecznych rezultatów. Idea pokojowego współistnienia w swej obecnej postaci jest „wynikiem najnowszej historii”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *