UMOWY DWUSTRONNE

MacBook Air on table

Umowy dwustronne sporządzane są z re­guły w dwóch językach (np. umowy polsko-węgierskie w języku polskim i węgierskim), przy czym każde państwo otrzymuje egzemplarz umowy we własnym języku i na egzemplarzu tym — zgodnie z tak zwaną zasadą alternatu — dane państwo fi­guruje na pierwszym miejscu. Karta Narodów Zjed­noczonych spisana została w pięciu językach: angiel­skim, rosyjskim, francuskim, hiszpańskim i chiń­skim, przy czym wszystkie teksty są dokumentami równoprawnymi, określanymi w języku prawniczym jako autentyczne.Drugą fazą w procedurze zawierania umów mię­dzynarodowych jest ratyfikowanie umów, czyli za­twierdzanie ich przez głowy państw, które są stro­nami umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *